Nieuw Masterprogramma: Performing Public Space

Nieuw Masterprogramma: Performing Public Space

De nieuwe internationale master Performing Public Space (PPS) zoekt creatieve geesten uit verschillende kunstdisciplines die de openbare ruimte zien als hun artistieke omgeving.

Dit masterprogramma neemt grote stappen in het onderzoeken van de openbare ruimte als leeg canvas voor artistieke expressie en interventie. In een tijd waarin politieke en sociale structuren zwaar worden heroverwogen, biedt PPS een flexibele en innovatieve omgeving om de openbare ruimte vanuit een artistiek oogpunt te bekijken, te herdefiniëren en te herstellen in de breedste zin van het woord. Hierbij wordt een interdisciplinaire reeks benaderingen inclusief critical theory en andere analysemethoden gecombineerd met een even divers scala aan onderzoeksmethoden. 

PPS richt zich sterk op het opbouwen van een internationale leeromgeving op basis van een gelijkgestemde en ambitieuze groep kunstenaars die hun netwerk internationaal willen versterken.

Programmainformatie Performing Public Space

PPS combineert zeer aanpasbare onderwijsmethoden, die zijn gebaseerd op de principes van Social Transformative Learning. Omdat elke deelnemer wordt gevraagd zich met een ​​bestaand kunstproject aan te melden, wordt dit masterprogramma toespitst op het individuele artistieke werk van iedere deelnemer.

De online leeromgeving (afstandsonderwijs) biedt studenten een 24/7 platform voor intensief onderzoek en een creatief dialoog met collega's en mentoren gedurende het hele programma.

De three-times-two week on-site bootcamps zorgen voor de nodige instelling en hands-on benadering om werk in het veld te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen – in de openbare ruimte.

Kunstenaars met een achtergrond in dans, choreografie, theater, circus, muziek, beeldende kunst, architectuur, digitale kunst of grafisch ontwerp zijn allen van harte welkom.

  • Duur: 12 Maanden
  • Type: Voltijd
  • Locatie: Afstandsonderwijs, incl. 3 on-site Bootcamps (6 weken totaal) in Tilburg, NL
  • Taal: Engels
  • Begindatum: Augustus 2017
  • Graad: Master of Arts
  • Aanmeldingsdeadline: 31 mei 2017

Voor aanmelden en meer info: www.fontys.edu/publicspace

E-mail: fhkpublicspace@fontys.nl

Facebook: @performingpublicspace

Meer inspiratie