Colofon

Dans Magazine is een tijdschrift en Dansmagazine.nl is een website van Uitgeverij Virtùmedia.

Redactie Magazine
Joost Groeneboer, Lisa Reinheimer, Charlotte Schultz

Hoofd- en Eindredactie Magazine 
Joost Groeneboer
E-mail

Sales
Mariska Jankovits
(030) 693 11 77
E-mail

Marketing 
Arjen van Wifferen
(030) 307 57 81
E-mail

Uitgever 
Pepijn Dobbelaer, Virtùmedia
(030) 692 06 77
E-mail

Bladmanager
Klaartje Grol
(030) 693 37 27
E-mail

Redactieadres
Dans Magazine
p/a Virtùmedia
Postbus 595
3700 AN Zeist
Nederland
Telefoon: 0(031)30-6920677
E-mail

Design en techniek: Dries Arnolds, Pixelstyle Webdiensten

Niets van deze website mag zonder toestemming van de uitgever gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media.

Gebruikersvoorwaarden
Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van dansmagazine.nl en Virtùmedia (hierna ook te noemen: de redactie).

Het is andere partijen dan de redactie niet toegestaan bijdragen op de Dans Magazine-website te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van de redactie als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de redactie, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de redactie samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de dansmagazine-website te publiceren.

Indien zich tussentijds een situatie voordoet die niet in deze gebruikersvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze gebruikersvoorwaarden.

Virtùmedia behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht.