Subsidie kunst

Goed nieuws! Alsnog subsidie voor gezelschappen

De coronacrisis heeft een flinke impact gehad op de danswereld. Voorstellingen en evenementen werden geannuleerd en nog steeds mag er nog maar weinig publiek komen. Veel gezelschappen hebben daarom moeite om te overleven. Maar gelukkig is er een sprankje hoop! Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat er een behoorlijk bedrag is weggelegd voor de kunst.

60 miljoen euro

Het kabinet heeft in de miljoenennota een bedrag van 60 miljoen euro opgenomen om de 71 gezelschappen en ensembles, die bij het Fonds Podiumkunsten onder de zaaglijn terecht zijn gekomen, alsnog te honoreren voor de Cultuurnotaperiode 2021 – 2024. Deze 71 instellingen kregen begin augustus een positieve beoordeling van het Fonds, maar zouden vanwege ontoereikend budget geen subsidie ontvangen. Voor velen zou dit het einde van hun voortbestaan betekenen. 

Podiumkunstproducenten hebben weer een toekomst

Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, is ontzettend blij. “Wij hebben de afgelopen maanden gevreesd voor het voortbestaan van de instellingen onder de zaaglijn. Door de extra investering van 60 miljoen hebben deze podiumkunstproducenten weer een toekomst. Het laat zien dat minister Van Engelshoven (OCW) pal voor de sector staat. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.” 

Kansen

De 60 miljoen van het kabinet geeft het Fonds de ruimte om deze voor de podiumkunsten zo belangrijke makers de komende vier jaar alsnog te ondersteunen. Voor de regio belangrijke instellingen en gewaardeerde subgenres kunnen nu blijven bestaan. En dat niet alleen, ook veelbelovende, jonge makers krijgen de kans om, in deze voor hen toch al moeilijke tijd, verder te bouwen aan hun artistieke signatuur. 

Werkgelegenheid

Daarmee is deze investering ook een investering in de toekomst van de podiumkunsten. Tot slot is de bijdrage volgens de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) ook heel belangrijk voor de werkgelegenheid in de sector, die op dit moment enorm onder druk staat. De minister en het kabinet geven met deze extra investering een positief signaal af naar de sector. De maatschappelijke en economische waarde van kunst en cultuur worden gezien en erkend. De NAPK is belangenbehartiger van meer dan 125 podiumkunstproducenten en -instellingen en laat weten de minister en het kabinet heel dankbaar te zijn voor de steun.

 

Meer inspiratie