ICK Dansmakers

Dansmakers wordt opgenomen in ICK Artist Space

Groot nieuws in de danswereld. Na 27 jaar als zelfstandig productiehuis sluit Dansmakers zich aan bij het gezelschap ICK Dans Amsterdam. Nieuwe makers kunnen dus nu naar een nieuw productiehuis voor dans, onder de noemer ICK Artist Space. Wat gaat dat betekenen voor beiden?

Krachten bundelen

Als hoofd van ICK Artist Space brengt Suzy Blok de knowhow en het brede netwerk van het voormalige Dansmakers samen met het al bestaande talentontwikkelingsprogramma van ICK. De krachten worden gebundeld en met deze belangrijke stap en volgens ICK wordt hierdoor de infrastructuur voor talentontwikkeling in Amsterdam verlevendigd en verrijkt. Het doel is het bieden van een unieke ontwikkelingsplek voor nieuwe makers onderzoeken, creëren en presenteren waarbij zorg wordt gedragen voor doorstroom van talent. Een ambitie die invulling geeft aan de kernwaarden van ICK: artistieke duurzaamheid, inclusiviteit en interdisciplinariteit.

ICK Artist Space

Nieuwe makers

ICK Artist Space richt zich op makers die interesse hebben voor een taal van het lichaam en die hun inspiratie daaruit halen – op welke manier dan ook. Het programma kenmerkt zich door diversiteit, want het lichaam heeft meerdere (culturele) betekenissen. Geselecteerde makers, met wie een intensieve relatie wordt aangegaan, worden enerzijds gecureerd en anderzijds ondersteund in de ruimste zin van het woord. Directeur van ICK Pieter C. Scholten vertelt dat er zowel met ervaren kunstenaars als met jong talent gewerkt gaat worden. ‘‘Nieuwsgierigheid naar elkaar is een vereiste. De wilde frisheid en drive van de open blik is confronterend. Dit levert een vruchtbare dialoog op die leidt tot nieuwe mogelijkheden. Juist daar hebben we nu behoefte aan. In synchroniciteit ziet ICK de sleutel.”

Volgens directeur van Dansmakers Suzy Blok is het voordeel van ICK Artist Space is dat nieuwe makers een dialoog aan kunnen gaan met de gehele modus van ICK. ‘‘Ik breng ze ook graag in contact met andere instellingen die beter bij hun artistieke noden aansluiten,’’ vertelt ze. ‘‘Deze overgang creëert een grotere slagvaardigheid om dans- en maaktalent optimaal te faciliteren en van context te voorzien.”

Hoe krijgt dat vorm?

ICK Artist Space staat voor een flexibele modus met verschillende ontwikkelformats als workshops, residenties en maaktrajecten, masterclasses, intensives, presentaties én samenwerkingsprojecten met ICK Company en ICK Academy. ICK Artist Space maakt een doorstroom mogelijk, voor wie dat ambieert, naar de grote zaal en een opening naar een internationaal netwerk.

Christian Guerematchi, voormalig ICK-danser en nieuwe maker vertelt dat ICK Artist Space voor hem een vrijhaven is waar hij artistieke fantasieën kan uitleven en verder professioneel kan uitwerken. ‘‘Anders gezegd vanuit een quote, vrij geciteerd uit mijn laatste voorstelling NAM Non Aligned Movement: We shall continue to support each other. Because this movement we are creating together - this Movement of Space for Artists - is a movement that is inside of me, but it is also inside of you and when we move, we move together.”

ICK Artist Space

 

Meer inspiratie