Danspiratie conferentie in 2016. Foto Nadine van Spanje

Lenneke Gentle: 'Danspiratie verbindt 2350 dansdocenten'

Door: Ton van den Born

Danspiratie verbindt nu zeker 2350 dansdocenten in Nederland. Lenneke Gentle startte in september 2014 met het bij elkaar brengen van haar danscollega’s. Het netwerk is uitgegroeid tot de grootste online community voor dansdocenten in Nederland. En Gentle heeft voortdurend nieuwe ideeën. Daarover sprak ze met Dans Magazine.

“Danspiratie ontstond vanuit de verbinding met danscollega’s op Facebook. Ik had er onder mijn contacten zeker 100, misschien wel 200 collega’s. Het idee was om een groep te maken en daar lessen uit te wisselen, ideeën te delen en vragen te stellen over het dansdocentschap. Dat idee kwam niet zomaar uit het niets. In mijn docentengroep die Taal- en Rekendans geeft (voor peuters en kleuters), wisselden we online al veel uit. Het leek me mooi om dat breder te trekken.

Na de start sloten zich snel steeds meer collega’s aan. De een tipte de ander, een sneeuwbaleffect. Ik denk dat Danspiratie nu best bekend is in de Nederlandse danswereld. Er komen nog dagelijks nieuwe aanmeldingen bij. Dat zijn allemaal mensen die dansles geven, parttime en fulltime. Danspiratie is er ook voor alle dansdocenten in Nederland: verenigingsleiders, mbo- of hbo-geschoold aan een dansvakopleiding, auto-didacten, binnen- of buitenschools actief, met amateurdansers of met professionals.”

Danspiratie conferentie in 2016. Foto Nadine van Spanje

Dans is een vrij vak

“Iedereen kan zich in Nederland dansdocent noemen, geschoold of niet. Dans is volgens de overheid een vrij vak. Daar moeten we mee dealen. Van de termen ‘geschoold’ en ‘ongeschoold’ wil ik graag af. Dat creëert een scheiding in plaats van verbinding. Ik ken zoveel bijzondere docenten die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. Zij hebben bijvoorbeeld pedagogisch werk gestudeerd, psychologie, PABO, bewegingswetenschappen of sport en hebben vanuit hun eigen kracht een dansschool opgezet waar door veel leerlingen lekker gedanst wordt.

Maar de danswereld is hard, ellebogenwerk en concurrentie. Elkaar doodconcurreren is echter ook volgens onderzoek slecht voor de bloei van een beroepsgroep. Dat zie ik terug doordat studenten het werkveld in gaan met onvoldoende kennis over ondernemerschap en marktwerking. Ze hanteren veel te lage tarieven. Nog steeds werken collega's voor te weinig geld, nog steeds spreek ik collega's over offertes die niet getekend worden, nog steeds raken collega's overspannen en nog steeds ontstaan er onveilige situaties in dans- en balletscholen.

Het werkveld van de dansdocent lijkt bovendien in een soort vacuüm te zitten. Dit kunnen we ontgroeien door op stedelijk niveau samen te werken. Zo kunnen wij efficiënter werken, onze kwaliteit verbeteren, onze dansdiensten en dansproducten voor een zo goed mogelijke prijs aanbieden en als bedrijfstak uitgroeien en gezonder worden. Daar hebben dansondernemers, dansdocenten en onze klanten baat bij.” 

Danspiratie conferentie in 2016. Foto Nadine van Spanje

#dansvooriedereen

“Dans is in de wereld van de kunst in Nederland een ondergeschoven kind. Maar ik zie zoveel potentie. Als dansdocent merk ik wat dans kan betekenen voor kinderen en volwassenen. Dans brengt mensen dichterbij zichzelf en bij elkaar. Ik vind dat meer mensen zouden moeten dansen. Heel Nederland, het liefst wil ik de hele wereld laten dansen.

Daar zoek ik dan ook mijn projecten op uit. Bijvoorbeeld mijn werk als communitymanager bij ‘daCi’ bijvoorbeeld: dance and the Child international. Ieder kind moet kunnen dansen, vinden zij. Daarvoor willen ze mogelijkheden scheppen. Verbinding realiseren in dans over de grenzen van cultuur, taal, leeftijd of sociaaleconomische status. Dat is ook waar ik dagelijks voor opsta en waarvan ik weet: wow, dit kunnen we samen doen.

In Nederland doe ik dat met Danspiratie. In 2015 en 2016 hebben we twee conferenties georganiseerd. En op 12 januari 2019 is het festival #dansvooriedereen.” 

Danspiratie conferentie in 2016. Foto Nadine van Spanje

Creatieve professional

“Binnen Danspiratie hebben we een collegiale toon gevonden om professioneel met elkaar te communiceren. Alle docenten hebben hun eigen opleiding en expertise. Van daaruit kunnen we verder groeien. Deze community-aanpak maakt het makkelijker en fijner om de samenwerking in de eigen stad op te zoeken met collega’s. Ieder doet dan dat waar zijn of haar talent ligt en leerlingen die iets anders willen, kunnen we doorsturen naar een collega die deze leerling beter kan bedienen.

En vanaf 2018 kunnen docenten bij ons cursussen volgen om zichzelf te ontwikkelen als mens, collega, danser, maker, docent en ‘danserpreneur’. Het cursusaanbod ontwikkel ik samen met partners uit het KRACHTnetwerk (een netwerk van partners die zich aan Danspiratie hebben verbonden om dansdocenten in hun beroepspraktijk bij te staan). Het aanbod zal aansluiten bij de behoefte van collega’s en bij de wens om fysieke en emotionele veiligheid te creëren in de dans- en balletscholen in Nederland."

Benieuwd naar de andere ideeën van Lenneke Gentle? Lees hier het vervolg.

Lenneke Gentle heeft naast Danspiratie haar onderneming Studio Swing. Bewegend leren voor peuters en kleuters staat hier centraal. Door dans, beweging en spel te koppelen aan taal en rekenen, gaat leren vanuit het lijf.
In een eerder artikel op Dansmagazine.nl vertelt ze over ‘de kracht van samenwerking’. 

Meer inspiratie