DansBrabant Tilburg

DansBrabant ondersteunt talentvolle choreografen op weg naar een sterke beroepspraktijk en een onafhankelijke positie in het regionale en (inter)nationale dansveld, werkt als ontwikkelinstelling aan een vitaal dansklimaat in de provincie Noord-Brabant en opent uiteenlopende en uitdagende perspectieven in de dans.

Ontwikkeling voorop

De maker en zijn of haar ontwikkeling wordt bij DansBrabant voorop geplaatst. Deze samenwerking bestaat uit een voortdurende kritische dialoog en constructieve bevraging op artistiek-inhoudelijke, zakelijk-strategische en maatschappelijke positionering. Dat is volgens de organisatie arbeidsintensief, maar in de praktijk doeltreffend.

Toekomstbestendige makerspraktijk

DansBrabant werkt aan duurzaamheid in lange lijnen, aan een betere positie voor choreografen in een hybride, toekomstbestendige makerspraktijk, aan de opbouw van een pluriform én samenhangend dansveld en aan een vruchtbaar en dynamisch dansklimaat in de provincie, in Nederland en over de grens. De organisatie wordt structureel gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg.

Foto: SNDO - Jija Sohn
Nieuws - 13 dec 2015

Vers afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, en dan al bestempeld worden als talentvolle, veelbelovende choreograaf. Het overkwam Jija Sohn. Zij krijgt de kans om het Moving Forward traject te volgen.

Nieuws - 19 jun 2015

De winnende choreograaf van de ITs Krisztina de Châtel Award krijgt een residentie in het nieuwe traject Moving Forward.

Nieuws - 20 jun 2014

Vijf talentontwikkelaars voor de dans roepen gezamenlijk een netwerk in het leven: Moving Futures. Met dit netwerk willen zij opkomend choreografisch talent de kans geven zich verder te ontwikkelen, meer speelmogelijkheden creëren en kennis delen. In het najaar treedt dit netwerk voor het eerst naar buiten met het Moving Futures Festival.

Abonneren op DansBrabant Tilburg