Home » Reportage
Dansens gezond

WHO bevestigt dat dansen gezond is

In een rapport dat eind 2019 is verschenen, erkent de World Health Organisation (WHO), dat vrijwel iedere vorm van kunst een gunstig effect op het lichaam heeft. Het rapport is gebaseerd op meer dan 3.000 onderzoeken die er naar allerlei vormen van kunst zijn uitgevoerd. Een van deze kunstvormen is dansen, dat nu ook door het WHO als gezond wordt bestempeld.

Het WHO-rapport

Het WHO-rapport is mede opgesteld, omdat er de afgelopen decennia enorm veel meer bekend is geworden over de gezondheidseffecten van kunst. Niet alleen kan kunst bijdragen aan genezing van ziektes, nog veel belangrijker is het dat alle kunstvormen een preventieve bescherming bieden tegen allerlei lichamelijke en geestelijke klachten van mensen. De WHO wil met het rapport meer aandacht besteden aan kunstvormen en hiermee overheden stimuleren om meer aandacht te geven aan de diverse kunstvormen. In Nederland heeft bijvoorbeeld iedereen een zorgverzekering en wordt aan iedereen een hoge kwaliteit zorg gegarandeerd. Maar het is nog beter om geen gebruik te hoeven maken van je zorgverzekering door klachten te voorkomen. Daarin kan kunst een rol spelen. Kunst zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen en dit werkt direct door in de lichamelijke en geestelijke gezondheid en dus in het volledige welzijn van de bevolking. Dans dus veel, want dansen zorgt voor een beter gestel.

Eyeopener voor de overheid

Voor iedereen die de kunst van het dansen beoefent zijn de uitkomsten van het rapport geen verrassing. Ook eenieder die niet danst kan aanvoelen dat dansen gezond is. Nu ook de WHO dit heeft bevestigd is aan de overheid om meer aandacht aan deze kunstvorm te besteden. Hoe meer Nederlanders dansen, of een andere vorm van kunst beoefenen, des te gezonder de bevolking wordt.

Lang is er in Nederland veel bezuinigd op de kunst- en cultuursector. Kunst en cultuur brengen ook mensen bij elkaar en zijn een fantastische manier om meer saamhorigheid te creëren. Of de overheid gevoelig is voor het rapport valt natuurlijk te bezien, maar er staan enkele duidelijke voordelen van dansen in.

Enkele bevindingen over dansen in het WHO-rapport

Het rapport geeft een overzicht van allerlei positieve bijwerkingen van dansen. Daarmee maakt het niet uit welke dans er wordt uitgevoerd, van ballet tot Afrikaanse dans tot hiphop. Een greep uit de bevindingen:

  • Voor Parkinsonpatiënten bevordert dans het geheugen, de coördinatie, de balans en het zelfvertrouwen.
  • Dans kan de sociale verbondenheid tussen verschillende groepen verbeteren, zoals tussen dementerenden en hun verzorgers
  • In veel gevallen is dansen meer effectief dan sporten, voor mensen die gewicht willen verliezen. Dit komt mede, doordat dans lichaamsbewustheid en het zelfvertrouwen vergroot.
  • Mensen die gestrest zijn of die last hebben van PTSD, leren met dansen beter om met hun stress om te gaan.
  • Dansen in het algemeen bevordert de lenigheid, kracht, lichaamshouding en de conditie.

 

 

 

 

Meer inspiratie