Nieuwe Prijs Nederlandse Dansdagen Jong Publiek naar Gonnelli

Choreograaf Gaia Gonnelli is de winnaar van de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek 2017. Deze is dit jaar voor het eerst uitgereikt op vrijdag 6 oktober tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen. Aan de stimuleringsprijs is een geldbedrag van € 10,000,- verbonden voor een nieuw te creëren werk, dat in 2018 tijdens het festival in première gaat.

Uit het juryrapport: “De winnaar heeft ontegenzeggelijk hart voor het jonge publiek en geeft op speelse wijze ruimte aan de verbeelding van dit publiek. De jury heeft het volste vertrouwen in de uitwerking van het concept en is benieuwd hoe de kinderen gaan reageren op de première tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen 2018.”

Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek 2017

De nieuwe Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek heeft als doel de innovatie van dans voor een publiek tussen 4-18 jaar in Nederland te stimuleren. De jury is blij een bijdrage te kunnen leveren aan dat specifieke deel van het veld en heeft met plezier de gedetailleerde plannen van genomineerden Ryan Djojokarso, Gaia Gonnelli en Guilherme Miotto tot zich genomen. De jury kijkt uit naar de ontwikkeling van de makers en hoopt met de prijs een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van dans voor het jonge publiek.

Over Gaia Gonnelli

In het verlengde van eerder werk vertrekt Gaia Gonnelli vanuit een specifiek materiaal. In Papier (4+) gebruikt zij de eigenschappen van papier als uitganspunt om de verbeeldingskracht van kinderen te prikkelen. Dun, kwetsbaar, stevig en scherp is papier voor Gonnelli een metafoor voor de ontluikende vriendschappen van kinderen. De jury oordeelt dat het voorstel een eigenzinnige invalshoek op een belangrijk thema biedt. Gonnelli laat de veelzijdigheid van papier ervaren en schetst een concept waarin alle zintuigen worden aangesproken. De jury ziet in haar een maker die bewust kiest voor een jong publiek en deze vol verbeelding weet te aan te spreken. 

Meer inspiratie