Arnhem maakt dansdag voor speciaal onderwijs mogelijk

Op 12 oktober 2016 vindt een inspiratiedag voor dans in het speciaal onderwijs plaats in Arnhem. Deze dansdag reikt handvatten aan om dans op verschillende scholen voor speciaal onderwijs te ontwikkelen.

Juist in speciaal onderwijs biedt dans leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Bovendien sluit dans aan bij de natuurlijke bewegingsdrang en verbeeldingskracht van leerlingen. Cultuurmij Oost organiseert daarom in samenwerking met verschillende dansopleidingen en –organisaties de Dansdag Speciaal Onderwijs.

Stimulering en toepassing van dans

De dansdag is toegankelijk voor iedereen die dans in het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en in de Praktijkschool wil toepassen of stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan vakdocenten kunst en cultuur, docenten, mentoren, teamleiders, sportdocenten, kunstcoördinatoren, icc’ers, directie en ouderraad. Het doel is dans in speciaal onderwijs onder de aandacht te brengen en een vaste plek in het schoolprogramma te geven.

Betrokkenen

Naast Cultuurmij Oost zijn ArtEZ BA docent dans, De Onderwijsspecialisten, Holland Dance, Introdans, ‘Kunst in het onderwijs’, Stichting Pro Arts, Dansschool PUUR en Stichting ZO bij de organisatie van de dansdag betrokken.

Het volledige programma voor de dans-inspiratiedag is hier te zien. Aanmelden kan via de website.

Bron: Cultuurmij Oost

Meer inspiratie