Home » Reportage

Nationale Opera & Ballet scoort hoog op het gebied van duurzaamheid

Het Nationale Opera & Ballet is goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Deze week hebben ze een nieuw BREEAM-NL certificering behaald voor het Decoratelier in Amsterdam Zuidoost. Sinds 2019 werkt het theater met de BREEAM-NL methode: een internationaal keurmerk dat duurzaamheid van gebouwen, gebieden en bedrijfsvoering in kaart brengt. In 2019 was NO&B het allereerste theater in Nederland dat twee BREEAM-NL certificaten mocht ontvangen. Nationale Opera & Ballet scoorde toen al 'Good', en hoewel de criteria inmiddels strenger zijn, scoort het Decoratelier in 2023 nu 'Very Good'. De algehele score in 2023 is daarmee 20% hoger dan in 2019. 

Klimaatdoelstellingen 

De focus van BREEAM-NL ligt hierbij op het werkelijke energiegebruik en maakt inzichtelijk hoe het gebruik van een gebouw zich verhoudt tot de internationale klimaatdoelstellingen. BREEAM-NL wordt ontwikkeld en beheerd door Dutch Green Building Council (DGBC), de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Het nieuwe certificaat voor Nationale Opera & Ballet werd uitgereikt door Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC. Algemeen directeur van Nationale Opera & Ballet Stijn Schoonderwoerd nam het certificaat in ontvangst: 

"Dit certificaat onderschrijft het belang van toekomstbestendig denken en is een mooie erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Nationale Opera & Ballet neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoopt hiermee ook andere culturele instellingen te inspireren. We blijven onszelf uitdagen en streven naar 55% minder CO2-uitstoot tegen 2030.” 

Duurzaamheid op verschillende gebieden

Sinds 2019 heeft Nationale Opera & Ballet stappen gezet op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie- en grondstofgebruik. Zo scoorde NO&B in 2023 in de BREEAM-NL categorie ‘Landgebruik en ecologie’ 33% hoger dan in 2019, door het bevorderen van de biodiversiteit en het optimaal inrichten van de buitenruimte rondom het Decoratelier. Deze duurzame maatregelen erkent de BREEAM-NL certificering als game-changing en onderschrijven hoe belangrijk het is om duurzaamheid op verschillende gebieden aan te pakken. 

Decoratelier beloond met Exemplary Performance  

Het dak van het Decoratelier in Amsterdam Zuidoost biedt ruimte aan 2000 m2 zonnepanelen en is aangesloten op stadswarmte, waarmee de CO2-uitstoot per jaar met circa 60% wordt verminderd. Ook op het gebied van transport wordt duurzaamheid gestimuleerd: met het gebruik van een elektrisch bestelbusje, elektrische dienstfietsen, het plaatsen van laadpalen en speciale parkeerplekken voor carpooling faciliteert NO&B groene opties voor haar medewerkers. In overleg met een stadsecoloog is nagedacht over de buitenruimte van het Decoratelier. Overtollig regenwater wordt tijdelijk opgevangen in de aangelegde tuinen van 750 m2: zo wordt wateroverlast bij zware buien voorkomen. Ook de biodiversiteit wordt gestimuleerd door het plaatsen van 50 mussenkasten op het gebouw. BREEAM-NL beloont de groene voorzieningen dan ook met een Exemplary Performance Point. Een ander Exemplary Performance Point) ontvangt het Decoratelier voor de opslag van decor en kostuums, waarbij waardering wordt uitgesproken voor het hergebruik van materieel en het digitale opslagsysteem. 

Meer inspiratie