Home » Reportage
Dingjan Peuteronderwijs

Dansopleiding van Dingjan Peuteronderwijs 2017-2018

Wat is de essentie van jullie aanpak en tevens specialisme?

Het is een zeer persoonlijke opleiding. Er kunnen maximaal 6 studenten deelnemen. Dit heeft als voordeel dat je veel individuele begeleiding krijgt. Dit is nodig om goed les te kunnen geven aan deze kwetsbare en ontvankelijke doelgroep van twee- en driejarigen. De essentie is fantasie in beweging op lichamelijk èn geestelijk vlak. Vanuit creatieve denktechnieken worden er dansverhalen gecreëerd. Improvisatie, rolwisseling en beeldende taal spelen hierin een belangrijke rol. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de muziek en attribuutkeuze. Uniek van deze opleiding is, dat er nauw wordt samengewerkt met een Kindercentrum. Er worden veel praktijklessen gegeven aan de peuters van dit centrum, waardoor je veel kan oefenen. Dit is zeer verrijkend voor je docentschap.

Wat is het belang van een specifieke opleiding in peuterdans?

Als je met peuters werkt moet je goed weten om te gaan met de emotionele veiligheid van het kind en met chaos in de les. Hoe bereik je de peuter en hoe houd je de focus vast en bevorder je deelname aan de dansles?

Wat zijn de werkkansen na deze opleiding?

Onder ouders is er veel vraag naar peuterdans, het liefst in hun eigen wijk. Ze willen niet ver rijden met hun kroost. Hierdoor kan je op veel plekken in een stad lessen opstarten. Ook neemt de vraag naar peuterdans toe in de kinderopvang.

Op welke quote over de opleiding ben je trots?

Een uitspraak van een afgestudeerde studente: “Wat zou het fantastisch zijn als alle peuters van Nederland peuterdans zouden krijgen in deze lesmethode; wat zou toekomstig Nederland creatief, slim en fit worden.”

Wie is Dingjan?

Yvonne Dingjan is de oprichtster van Dingjan Peuterdansonderwijs. Zij geeft ruim 20 jaar peuter- en kleuterdans naast de bijscholingen en opleiding. Door deze rijke ervaring beschikt ze over veel kennis en kunde op gebied van deze specifieke doelgroep. Ze heeft ook een aantal boeken geschreven.

OPLEIDING
Praktijkvariant jan – juni 2018
Regulier
sept 2018 - mei 2019 

INTRODUCTIE WORKSHOPS
5 nov 2017, 11 mrt, 10 jun en 4 nov 2018  

Contactinformatie:

Dingjan Peuterdansonderwijs
Kindercentrum Prinses Amalia
Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
www.peuterdans.nl
info@peuterdans.nl
06-29037701

Meer inspiratie