LeineRoebana geen subsidie 2017-2020

Dansgezelschap LeineRoebana krijgt alsnog geen subsidie

Het moderne dansgezelschap LeineRoebana krijgt alsnog geen meerjarige activiteitensubsidie. Wel heeft het Fonds Podiumkunsten (FPK) in 2016 zorgvuldigheids- en motiveringsfouten gemaakt. Na dit tussenvonnis bood de Rechtbank het fonds de mogelijkheid de gebreken te herstellen in een aangepast besluit. Toch blijft de beslissing van het FPK onveranderd.

LeineRoebana naar de rechter

Het Fonds Podiumkunsten maakte op 1 augustus 2016 bekend dat de subsidieaanvraag van LeineRoebana voor de periode 2017-2020 niet werd gehonoreerd. Op 12 september 2016 dienden de choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana tegen dit besluit een bezwaarschrift in, dat in januari 2017 door het fonds ongegrond werd verklaard. Tegen dit besluit ging LeineRoebana in beroep.

Ghost Track

Bij de Rechtbank in Amsterdam werd dit beroep wel gegrond verklaard. In een tussenvonnis in oktober 2017 stelde de rechtbank dat de adviescommissie van het FPK was uitgegaan van verkeerde feitelijke gegevens. Het FPK bleek de voorstelling GhostTrack, waarop het artistieke advies gebaseerd was, in de periode 2013-2016 niet te hebben gezien, hoewel het fonds dat eerder wel beweerde.  

Beter aanvullend advies FPK

De rechter vroeg vervolgens het Fonds om een aanvullend advies te maken met betere uitleg. Zonder verwijzingen naar Ghost Trak. Het Fonds vroeg zijn adviescommissie om een reactie. In hun volgende advies heeft de commissie een uitgebreide toelichting gegeven. Maar hun mening over de waardering van de artistieke kwaliteit en het ondernemerschap bleef hetzelfde. Toch noemde het FPK GhostTrack, in de tweede beroepszitting, dat in het advies een sleetse voorstelling werd genoemd, nu een zeer geslaagde productie.

Grote impact op deze sector

Choreograaf Andrea Leine zegt dat het dansgezelschap het plan heeft om tegen dit advies in hoger beroep te gaan: “Wij voelen ons door de rechtbank gehoord en erkend, omdat onze eer zowel op artistiek als op zakelijk vlak is hersteld. Deze uitspraak van de rechtbank voelt echter ook dubbel omdat we t.a.v. de subsidie voor nu toch aan het kortste eind trekken. We hopen dat het FPK, gezien de grote impact van dit soort besluiten op de sector, in de toekomst grotere zorgvuldigheid zal betrachten bij haar besluitvorming. De zaak is hiermee echter nog niet ten einde, want er is nog hoger beroep mogelijk. Wij beraden ons nu met onze raadsman of het zinvol is in hoger beroep te gaan. Daarvoor hebben wij tot 13 juli a.s. de gelegenheid.”

Het dansgezelschap hoopt dat er in de toekomst beter wordt gekeken naar de zaak om beter besluiten te nemen, aangezien dit een grote impact heeft op deze sector.

Uitspraak adjunct-directeur FPK

Het Fonds wil aan de rechtszaak geen grote consequenties koppelen. Ze zeggen niet direct iets te veranderen. ‘We kijken natuurlijk altijd wat we beter kunnen doen, maar de commissieleden hebben hun werk zorgvuldig en oprecht gedaan, de medewerkers van het fonds ook. Als iets toch niet zo duidelijk is opgeschreven, hebben makers altijd het recht daarop te reageren. Dat hoort erbij,’ zegt adjunct-directeur Dennis Stam tegen de Theaterkrant.nl.

Meer inspiratie