Campagnebeeld Light van LeineRoebana

Tussenvonnis over negatief subsidiebesluit LeineRoebana

Op  9 oktober 2017 heeft de Rechtbank tussenvonnis gewezen in de door dansgezelschap LeineRoebana aangespannen rechtszaak over het negatieve subsidiebesluit van het Fonds Podiumkunsten. De Rechtbank heeft op een aantal onderdelen geconstateerd dat sprake is van zorgvuldigheids- en motiveringsgebreken in FPK’s besluitvorming. 

Dansgezelschap LeineRoebana zag het negatieve subsidiebesluit van het Fonds Podiumkunsten in 2016 niet aankomen. Daarom vond op 29 augustus 2017 in de Rechtbank Amsterdam voor een meervoudige kamer de zitting plaats van het beroep van LeineRoebana tegen het negatieve subsidiebesluit meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten (FPK).

De Rechtbank biedt het FPK de mogelijkheid deze gebreken te herstellen in een aangepast besluit. Daarna zal de Rechtbank zijn eindvonnis wijzen. LeineRoebana is door dit tussenvonnis hoopvol gestemd op een positieve uitkomst van de rechtszaak.