Omscholing voor vele zzp'ers niet uitgesloten. 27% denkt hieraan.

27% van de zzp’ers in de culturele sector denkt aan omscholing

Uit een enquête genaamd ‘Survey on Stage’ hebben vertegenwoordigers uit de culturele sector de gevolgen van de coronacrisis in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat 27% van de zzp’ers denkt aan omscholing. 


Op initiatief van musici Mattijs van de Woerd en Marjolein Niels, in samenwerking met Platform voor Freelance Musici, is de enquête opgesteld. Onder de zzp’ers zijn de zorgen groot: financiële tekorten, ontoereikende steunmaatregelen en gebrek aan perspectief. Met vragen zoals ‘Tot wanneer zijn opdrachten geannuleerd?’ en ‘In hoeverre ben ik geholpen met de steunmaatregelen voor zelfstandigen?’ moet de enquête meer duidelijkheid geven over de werk- en inkomstensituatie van zzp’ers. 

Uit de enquête is gebleken dat meer dan 70% van de zzp’ers in de culturele sector redelijk tot zeer bezorgd is over zijn of haar financiële situatie vanaf september. Bijna 61% geeft aan dat de opdrachten tot en met december geannuleerd zijn. Ook heeft zo’n 40% te maken met annuleringen voor daarna. Niet alleen deze percentages zijn zorgwekkend, maar ook zegt 43% dat zij zich ertoe genoodzaakt voelen om werk te gaan zoeken buiten de sector. We kijken zelfs naar een percentage van 27% dat denkt aan omscholing. 

Matthijs van de Woerd en Marjolein Niels geven aan: ‘De Survey laat zien wat wij voortdurend horen van collega’s: mensen staan met de rug tegen de muur. Als op korte termijn geen zicht is op aanvullende maatregelen of volledige herstart van de werkzaamheden, overbruggen vele zzp’ers de crisis niet.’ 

Niels van den Berge, Tweede Kamerlid van GroenLinks zegt over deze crisis: ‘Er is een stille ramp gaande. Er is te weinig oog voor de specifieke situatie van de grote hoeveelheid mensen zonder vast contract die zich inzet voor deze sector. Een adequaat noodpakket is nodig om kapitaalvernietiging en een braindrain te voorkomen.’ 

De PvdA, SP en GroenLinks pleiten voor een noodpakket van 1 miljard euro voor de culturele sector waaronder ook een apart steunfonds van 200 miljoen euro voor freelancers en zelfstandigen. 

Het platform voor Freelance Musici wordt gesteund door belangenorganisaties zoals Kunsten ’92, de Creatieve Coalitie, de Kunstenbond en GroenLinks. 

 

Meer inspiratie