Speak up!

PREVIEW: Speak Up!

‘Het is best een brutaal stuk’, is het eerste wat Alida Dors ventileert als ik haar aan de telefoon heb. ‘De voorstelling gaat heel erg over wie ik ben en waar ik vandaan kom.’

Door Joost Groeneboer

‘Speak Up! is kleur bekennen. Mijn hiphop attitude is leidend voor mijn makerschap. Ik communiceer heel erg vanuit mijn eigen roots. Vanuit de hiphopcultuur, maar ook vanuit mijn Surinaamse achtergrond. Voor dit stuk put ik bijvoorbeeld uit de winti traditie. Dat geeft een enorme impuls.’

Personal space

‘Met mijn werk wil ik meedoen aan het publieke debat. Speak Up! gaat heel erg over de wereld waarin we leven. Uitspreken wie je bent kan goede gevolgen hebben, maar soms ook niet. Wie weegt ons, wie bewaakt de balans? Vaak is dat de gemeenschap waarbinnen je leeft. De dansers stappen bewust een ritueel binnen waarin ze elkaar horen, niet horen, wel willen horen maar niet durven uitspreken, het verschuift constant… 
Als je je ware aard toont, moet je loslaten wat wel en niet mag, in dit ritueel althans. Je moet clean komen. En dan bepaalt de groep wel of die je daarin steunt of je gedrag juist afwijst. Wat grensoverschrijdend gedrag is, wordt op de vloer met elkaar bepaald.’

Het hele artikel lezen maar nog geen abonnee? Neem dan voor maandag 29 januari 16:00 uur een abonnement en ontvang dit nummer thuis!

Meer inspiratie