Home » Review
Foto Giulio D'Anna - DATA

Giulio D'Anna onderzoekt het lichaam in DATA

Patricia van der Linden

Tijdens de Dansweek vond op 15 mei in de Rotterdamse Schouwburg de Nederlandse première plaats van DATA, een nieuwe choreografie van de internationaal bejubelde choreograaf Giulio D'Anna. In DATA, gemaakt in samenwerking met Dansateliers, onderzoekt hij in zijn dans de verborgen emoties van het lichaam. Een boeiende dansvoorstelling die naast een intieme en uitstraling tegelijkertijd elementen van afstandelijkheid in zich heeft.  

DATA van Giulio D'Anna

In 2012 verwierf D’Anna bekendheid met de choreografie Parkin’son, die hij samen met zijn vader ten tonele bracht. Voor zijn nieuwe dansvoorstelling DATA heeft hij zich laten inspireren door de korte film The perfect human uit 1967 van de Deense regisseur Jorgen Leth. D’Anna vraagt zich af of de verborgen emoties die een lichaam in zich draagt onthuld kunnen worden. Anatomische en fysiologische informatie (data) zijn hierbij het vertrekpunt voor zijn choreografie, die hij zelf solo uitvoert.

LichaamsDATA

DATA opent met het in rap tempo tonen van allerlei lichaamsdata van de choreograaf op het achterdoek; lengte, gewicht, bloeddruk, hartritme maar ook aantal tatoeages en piercings. Op een later moment komen we via deze manier ook te weten dat bijvoorbeeld al zijn verstandskiezen getrokken zijn. In het halfdonker zien we een plastisch bewegende gestalte waarbij niet goed te onderscheiden valt welke ledematen nu armen of benen zijn, zeker niet aangezien D’Anna op dat moment kledingstukken op een andere manier draagt dan waarvoor ze bedoeld zijn. Hij blijkt bijvoorbeeld zijn broek aan zijn armen te dragen. 

D’Anna als The perfect human

D'Anna, vervolgens gekleed in pak en kaal met een volle baard, beweegt intens en beheerst. Hij wordt begeleid door Engelstalige fragmenten van de voice-over uit de film The perfect human (1967). Een stem die observeert, uitlegt en vragen oproept over de mens die we zien ("This is an ear.", "How does he move?", “Look how he falls.”) Het contrast tussen de droge en zakelijke observaties van de stem en het organische idioom van de choreograaf en danser is opvallend. D’Anna toont met fysiek in de ruimte de observaties die ten gehore worden gebracht wat hier en daar een geestig moment oproept waarbij ik in ieder geval een glimlach om mijn mond krijg. Daarnaast bouwt zich een fascinerende spanning op tussen wat we horen en wat we zien. De commentaarstem roept een sfeer van afstand op, bijna alsof je een diersoort bestudeert die zich achter glas bevindt. Deze afstandelijkheid staat op gespannen voet met de nabijheid, directheid en intimiteit die D'Anna weet te scheppen in zijn choreografie. De rustige, beheerste bewegingen gecombineerd met de indringende blik waarmee hij contact zoekt met de mensen in de zaal dragen voor een groot deel bij aan deze intieme sfeer.

Anatomie van D’Anna

De anatomie van het lichaam van D’Anna is zichtbaar als hij zich ontdoet van het grootste deel van zijn kleding, maar hoe toon je wat zich binnenin het lichaam afspeelt? D'Anna speelt hiervoor opnieuw met woorden, dit keer niet op het achterdoek maar in licht geprojecteerd op de lichaamsdelen waarop ze betrekking hebben. Een interessant concept omdat de choreograaf en danser op deze manier een verbinding weet te leggen tussen droge terminologie en de onzichtbare aspecten van het lichaam en de geest. Dit deel van de dansvoorstelling wordt heel knap getimed en nauwkeurig en met humor uitgevoerd. 

Conclusie over DATA

DATA heeft een duidelijke opbouw qua energie maar ondanks dat dient na een kleine 45 minuten de afronding ervan zich in mijn gevoel toch vrij plotseling aan. Ik zit nog middenin de flow van de dansvoorstelling en het duurt dan ook heel even voordat iedereen zich realiseert dat DATA afgelopen is. Een goed teken denk ik als het publiek nog even muisstil afwacht of er misschien toch nog iets volgt. Giulio D'Anna slaagt er met DATA in mijn ogen dan ook op een boeiende manier in een verbinding te leggen tussen droge, kwantificeerbare lichaamsdata en een persoon van vlees en bloed, met gedachten en gevoelens.

Meer informatie is te vinden op de website van Dansateliers en Giulio D'Anna.