Home » Reportage
Dansopleiding van Creatieve Therapie Zuyd Hogeschool 2016-2017

Dansopleiding van Creatieve Therapie Zuyd Hogeschool 2016-2017

Dansen hoeft niet enkel mooi en plezierig te zijn. Als je graag danst, weet je vast wel: dansen doet veel meer! Als woorden tekort schieten, kun je je uitdrukken met dans en beweging. Door te bewegen, kom je in contact met je lijf en communiceer je met de omgeving. Je kunt je verhaal vertellen zonder woorden. Je kunt dansen dus ook gebruiken om mensen met zichzelf in contact te laten komen en om hen te helpen hun psychische, sociale of fysieke problemen op te lossen of er anders mee om te gaan.

Wat doet een dans- en bewegingstherapeut?

Een dans- en bewegingstherapeut is niet gericht op ‘optreden’, maar op cliënten. Individueel of in kleine groepen. Anders dan bij danslessen gaat het er niet om cliënten iets aan te leren, maar juist om samen met hen zicht te krijgen op het eigen gedrag en gevoelens. Tijdens de studie leer je verschillende dans- en bewegingsmethoden en technieken die je hierbij kunt inzetten. Jezelf kennen, de ander waarnemen en improviseren binnen dans zijn hierin essentiële onderdelen van het onderwijs.

Improvisatie

Je leert jezelf kennen als danser/beweger, je leert je mogelijkheden in dans en beweging uit te breiden en je eigen ervaringen te verdiepen. Met jezelf als basis leer je de beweging en het lichaam van je client waarnemen en dit te koppelen aan hun hulpvraag. Met de mogelijkheden en de problemen van de cliënt ga je in dans en beweging zo werken dat de cliënt nieuwe ervaringen op kan doen die tot verandering of verwerking leiden. Door deze veranderingen kan een cliënt makkelijker situaties uit het dagelijks leven aangaan.

Creatieve therapie

Waar dans- en bewegingstherapie meer is dan alleen dans, is creatieve therapie meer dan alleen danstherapie. Wat voor dans en bewegen geldt, geldt op vergelijkbare manieren voor muziek, drama en beeldend vormen.

Wat maakt de opleiding bij Zuyd zo uniek?

We leiden zowel dans- en bewegingstherapeuten, therapeuten beeldend vormen, dramatherapeuten als muziektherapeuten op. Het onderwijs is deels gemengd, zodat je ook iets mee krijgt van de andere kunstvormen en hun therapeutische kracht. Onze studenten (Nationale Studentenenquête) en experts (NVAO) zijn erg positief over de opleiding en daar zijn we trots op. Kleinschaligheid en keuzemogelijkheden worden hierbij als belangrijke pluspunten genoemd. Op de opleiding Dans- bewegingstherapie bij Zuyd Hogeschool ben je een persoon.

Contactinformatie:

Creatieve Therapie Zuyd Hogeschool
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
t: +31 (0)45 400 63 62
w: www.zuyd.nl