Home » Reportage

4 aandachtspunten van Rinus Sprong voor dansdocenten

Rinus SprongIedere zomer organiseert de Dutch Don’t Dance Division in samenwerking met Ballet&Co en Holland Dance de Dutch Summer Dance Course. Dit is een internationale danscursus waarin leerlingen les krijgen in onder andere ballet en moderne dans en waar ze stukken repertoire aanleren. Talentontwikkeling is een integraal deel van de visie van DeDDDD. Een onderdeel van de Dutch Summer Dance Course is het docenten observatie traject. Rinus Sprong, choreograaf van de Dutch Don’t Dance Division (DDDD) geeft op de website van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Danskunstenaars 4 aandachtspunten voor docenten mee: 

1. Zorg voor uitwisseling

Het is goed voor docenten om hun ervaringen als docent te delen. Bij het Docenten Observatie Traject kijken docenten lessen en voeren ze na afloop gesprekken met de docenten van de DeDSDC. Ze nemen de stof door en bespreken het hoe en waarom. Daar steken ze veel van op

2.  Hanteer een visie

Handel vanuit een visie, vooral in de technische lessen. Het gaat om meer dan alleen passen. Waar komen die vandaan? Ook wat betreft ballet-terminologie. Wat is het fysieke effect of gevolg van bepaalde bewegingen? Denk in termen van een long life learning traject: lesgeven aan peuters tot en met bijvoorbeeld 73-jarigen. Wat is de ‘algemene deler’ voor al die groepen?

3. Biedt ruimte aan creativiteit

Tijdens DeDSDC gaf danshistorica Eva van Schaik in het beroemde Hotel des Indes een lezing over onder andere Anna Pavlova en Mata Hari. Ook buiten de lessen om worden deelnemers dus gevoed. Techniek is onontbeerlijk en creativiteit ook. Denk voorbij de oefeningen en geef aandacht aan artistieke invulling.

4. Benadruk het unieke van de Nederlandse dans

Een Nederlandse visie op dans en techniek is anders. Als we als dansnatie onze unieke positie in de wereld willen bewaren en ontwikkelen, moeten we die begrijpen en ontwikkelen. Het heeft geen zin stijlen uit andere landen te kopiëren, we kunnen er heel veel van leren maar het is niet ons bloed. Nederland heeft een unieke danscultuur en is daarin groot geworden dankzij onder andere choreografen Hans van Manen en Jirí Kylián. Ook docenten kunnen hier rekening mee houden in hun visie op lesgeven. We hebben immers te maken met een andere toestroom van leerlingen, andere lichamen, zeden, normen en geschiedenis dan grotere landen.
We hebben te maken met een andere toestroom van leerlingen, lichamen, zeden, normen en geschiedenis.

Kortom, het Docenten Observatie Traject is een uitstekend initiatief. Het is niet geheel toevallig dat twee docenten uit Rusland eraan deelnemen, waarvan een er studeert aan de beroemde Vaganova Academy. Zij komen speciaal om met een open vizier te leren van de Nederlandse danscultuur.
We hebben dan ook best iets om trots op te zijn.
Voor meer informatie zie de website van de DDDD.

Dit artikel is afkomstig van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Danskunstenaars.

DANSIMPULS Docentendagen

Wil jij jouw kwaliteiten als dansdocent verbeteren en inspiratie opdoen voor het nieuwe dansseizoen?
Van 27 tot en met 29 augustus organiseert het NBDK en Holland Dance de DANSIMPULS docentendagen. Ook dit jaar zal de DANSIMPULS in augustus (voorheen Dans3Daagse) plaatsvinden aan de Fontys Dansacademie in Tilburg. Een inspirerende locatie waar gedurende drie dagen een afwisselend programma met professionele docenten en choreografen wordt aangeboden. Alles om nieuwe inspiratie op te doen voor het komende dansseizoen 2014/2015!
Voor meer informatie over de docenten, het lesprogramma en de kosten ga je naar de website van het NBDK.