Don Quichote

We gaan vaker naar de schouwburg

Theater- en concertpodia zijn in 2016 intensiever gebruikt. Cijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de grootste belangenbehartiger van professionele theaters en concertgebouwen in Nederland, laten zien dat het goed gaat met de podiumkunsten. De omzet over 2016 van de Nederlandse schouwburgen en concertgebouwen is licht gestegen. 

Hoewel deze omzetstijging is toe te schrijven aan een combinatie van meer verhuur- en horeca-activiteiten, zijn er nog net zo veel theatervoorstellingen en concerten (totaal 27.975) te zien als in 2015. De programmering wordt er niet kleiner door. In 2016 zijn er 10 miljoen bezoeken aan podia geweest die bij de VSCD zijn aangesloten, volgens de cijfers van het Theater Analyse Systeem (TAS)

Directeur VSCD Hedwig Verhoeven: “De cijfers over 2016 tonen aan dat de schouwburgen en concertgebouwen, verbonden in onze vereniging, ondernemender worden geleid en intensiever worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de theaterfunctie. Een goede zaak, want zo lukt het podia nog beter om hun gidsfunctie voor het publiek te vervullen, diverser te programmeren en daarmee meer doelgroepen te bereiken.“

Stijging bezoekersaantal Noord- en Zuid-Nederland

Zowel de VSCD-podia in de noordelijke als zuidelijke regio laten een lichte stijging zien in het aantal bezoekers ten opzichte van 2015. De genres Dans en beweging en Muziektheater zetten ieder 4% van het totale aanbod op de planken (respectievelijk 2.019 en 1.170 voorstellingen). Amateuroptredens zijn niet naar genre gesplitst maar deze nemen ca. 11% in beslag. 

Aandeel gesubsidieerde voorstellingen 

Dat het aantal voorstellingen en concerten gelijk is gebleven ten opzichte van 2015, is vooral belangrijk voor de voorstellingen en concerten van producenten die geen structurele subsidie ontvangen. Want slechts 14% van alle voorstellingen op de VSCD-planken wordt door de Rijksoverheid gesteund. 

Bron: VSCD

Meer inspiratie