Rosas Anne Teresa De Keersmaeker

Theater De Munt sluit deuren voor Rosas

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker stuurt een alarmerend persbericht de wereld in. Naar aanleiding van de beslissing van het Brusselse theater De Munt/La Monnaie om geen dans meer te programmeren, vraagt zij zich af of Rosas nog wel welkom is in Brussel.

Reactie Anne Teresa De Keersmaeker

“Het bericht dat de directie van De Munt alle dans schrapt, vervult mij met ongeloof. Historisch gezien maakt dans deel uit van de opdracht van De Munt. Na de glorietijd van het duo Béjart/Huisman werd het budget voor dans stelselmatig gekort. Eerst onder de directie van Gerard Mortier en daarna onder Bernard Foccroulle investeerde De Munt alsmaar minder in dans. Peter De Caluwe schrapt nu alles. Deze evolutie staat in schril contrast met het belang van Brussel als internationale hoofdstad van de dans."

Besluit van theater De Munt

De Caluwe heeft natuurlijk een reden voor zijn besluit. Om een subsidiekorting van 1,4 miljoen euro het hoofd te bieden, heeft De Munt besloten twee specialiteiten, te weten dans en barokopera, ‘in de ijskast te zetten’ zoals De Standaard het noemt.

Rosas, het dansgezelschap van De Keersmaeker dat al dertig jaar haar voorstellingen in De Munt speelt, vreest door de beslissing in de toekomst ‘geen (t)huis’ meer te hebben in Brussel. Retorisch vraagt De Keersmaeker zich af: “Is de boodschap dat ik op zoek moet naar een andere plek/stad?”

Meer inspiratie