SIVO Wereld Dans- en Muziekfestival start crowdfundingsactie

Het SIVO-festival wil door middel van crowdfunding 5000 euro inzamelen om daarmee de culturele uitwisseling nog beter tot haar recht te laten komen.

SIVO festival

In 2009 heeft de SIVO-organisatie tijdens het 25ste festival een begin gemaakt met het verbreden en verdiepen van cultuuroverdracht via dans en muziek. Gezien de vele positieve reacties van deelnemende dans- en muziekgroepen is dat een succesvolle insteek gebleken. In de nabije toekomst wil de SIVO-organisatie deze uitwisselingen van culturen nog beter tot zijn recht laten komen.

SIVO gaat crowdfunden

Om dit te kunnen realiseren vraagt de SIVO-organisatie van diverse partijen, via een crowdfundingsactie, een bescheiden eenmalige bijdrage voor de jaarlijkse excursie van alle buitenlandse gasten en hun gastgezinnen. Het gaat daarbij om instanties als ambassades en consulaten, maar ook bedrijven en particulieren, zoals donateurs en andere groepen mensen die sympathie voor SIVO hebben.

Door bijdragen van die instanties en personen hoopt de organisatie van het Wereld Dans en –Muziekfestival een goede financiële basis te kunnen vormen voor extra verdieping van de culturele uitwisseling. Om het beoogde bedrag te kunnen vergaren, roept het SIVO-bestuur een ieder die het festival een warm hart toedraagt op, een eenmalige gift te doen.

Belangstellenden kunnen daarvoor kijken op de website van Voordekunst, waarop alles over deze actie van SIVO vermeld staat.