SIVO-festival in huidige opzet verleden tijd

"Het bestuur van het Wereld Dans en Muziekfestival SIVO in Odoorn ziet geen mogelijkheden om het festival in de huidige vorm voort te zetten." Dat is de pijnlijke conclusie na het tegenvallende festival van dit jaar. 

De nieuwe opzet, waarbij het terrein gratis toegankelijk was en er slechts voor de voorstellingen in de gala- en SIVO-tent moest worden betaald, heeft niet gewerkt. Het aantal betalende bezoekers was met 5000 in totaal nog nooit zo laag. Ook de horeca inkomsten en sponsorbijdrages vielen tegen.

Ondanks de vele tienduizenden euro’s in de min kan de organisatie alle openstaande rekeningen nog wel gewoon betalen. De in de loop van de (goede) jaren opgebouwde spaarpot is daarna leeg.

Niet alleen door het ontbreken van een financiële buffer, maar ook organisatorisch is het onmogelijk een nieuwe editie van het festival in de huidige vorm te organiseren. Het afnemende aantal gastgezinnen zorgt ervoor dat er steeds minder buitenlandse groepen naar Odoorn gehaald kunnen worden. Omdat het in de wereld van de internationale folklore ook geen vetpot is, kunnen op hun beurt ook steeds minder dansgroepen zich een (vaak kostbare) trip naar Drenthe permitteren.

Provincie Drenthe onderzoekt bestaansrecht SIVO-festival

Het SIVO-festival drijft bijna in zijn geheel op vrijwillige krachten. Ook die zijn steeds moeilijker te vinden. Het bestuur in zijn huidige samenstelling stopt. Of het doek definitief valt voor SIVO staat nog niet vast. De provincie Drenthe  gaat onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van het festival. De uitkomsten moeten rond de jaarwisseling bekend zijn.

Daarnaast roept het huidige bestuur de bevolking van Odoorn en omstreken op mee te denken en vooral mee te werken aan een eventuele doorstart van het SIVO-festival in een veel simpeler opzet. Daarvoor zijn naast nieuwe bestuursleden en vrijwilligers ook nieuwe ideeën nodig.

Belangstellenden en meedenkers worden opgeroepen zich te melden bij voorzitter René Wiggers per e-mail of telefonisch, ’s avonds na zes uur, op 06 – 537 388 51. Als er op 30 oktober onvoldoende basis is voor een nieuwe editie van het SIVO-festival, komt er een einde aan een tweeëndertig jarige geschiedenis.