Samenwerking tussen Het Nationale Ballet en Nationale Balletacademie

Het Nationale Ballet, Cinderella. Foto van Angela Sterling.jpgDonderdag 27 juni 2013 hebben Het Nationale Ballet en de Nationale Balletacademie een convenant ondertekend om getalenteerde jongeren nog meer te stimuleren en te helpen in hun toekomst in de danswereld. Het convenant treedt op 1 augustus 2013 in werking en begint met de Junior Company. Een ander onderdeel van de samenwerking werd eerder al bekend: de benoeming van Ted Brandsen als artistiek adviseur en Hans van Manen tot beschermheer van de Nationale Balletacademie.

De samenwerking

Met het ondertekende convenant krijgen dansers van de Nationale Balletacademie een kans zich aan te sluiten bij het Nationale Ballet. Het Nationale Ballet wil op deze manier meer betrokken worden in de weg die dansers moeten ondergaan om professioneel te worden. Hierdoor komt er een betere aansluiting van de opleiding aan de Nationale Balletacademie op de nationale en internationale balletpraktijk. Een ander onderdeel is de handhaving en versterking van de kwaliteit en een verbetering van de toekomstige positie van het Nederlandse ballet en het balletonderwijs. De samenwerking is vastgelegd voor een periode van drie jaar.

Junior Company

Het convenant start met het oprichten van de Junior Company met twaalf dansers van de Nationale Balletacademie die hier een tweejarig traject volgen om meer podiumervaring op te doen. Studenten van de Nationale Balletacademie van het laatste jaar van de hbo-fase krijgen de kans hier stage te lopen. Dit geeft ze vervolgens de mogelijkheid door te stromen naar het tweede jaar van de Junior Company en in dienst te komen van Het Nationale Ballet.

Lessen van Het Nationale Ballet

Het Nationale Ballet zal op verschillende manieren meer betrokken worden bij de dansstudenten van de Nationale Balletacademie. De hbo-studenten krijgen lessen van (gast)docenten van het Nationale Ballet, mogen meetrainen met de lessen van het dansgezelschap en Het Nationale Ballet organiseert repertoirelessen voor de dansstudenten. Ook zal Het Nationale Ballet meer betrokken worden bij de werving en scouting van talent en bij de audities van de Nationale Balletacademie.

Meer informatie is te vinden op de website van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.