Schermafbeelding Adviezen BIS 2017-2020

Raad van Cultuur geeft dans opnieuw positief advies

Op 15 februari 2016 heeft minister Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Raad van Cultuur om advies gevraagd met betrekking tot 118 subsidieaanvragen of deze opgenomen moesten worden in de culturele basisinfrastructuur 2017-2020. De Raad van Cultuur heeft afgelopen week officieel haar advies gepubliceerd. Hierin geven zij opnieuw een positief advies met betrekking tot dans.

Raad van Cultuur

De Raad van Cultuur geeft advies over welke culturele instellingen volgens hen vanaf 2017 vierjarige rijkssubsidie moeten ontvangen. De in totaal 118 subsidieaanvragen werden beoordeeld op kwaliteit, maatschappelijke waarde, geografische scheiding en educatie en participatie. De subsidieaanvragen betreffen uiteenlopende culturele instellingen, bijvoorbeeld theaters, dans, opera, festivals en productiehuizen.

Positief of negatief advies

Van de 118 subsidieaanvragen in totaal heeft de Raad voor Cultuur er 77 een positief advies gegeven. 41 subsidieaanvragen kregen een negatief advies, waarvan veertien instellingen een herkansing krijgen om een nieuw plan in te dienen voor de aanvang van de subsidieperiode. In totaal is er ongeveer 250 miljoen euro aan subsidie aangevraagd, waarvan er ruim 220 miljoen euro per jaar van beschikbaar is.

Dans

Op dit moment zitten er vier dansgezelschappen in de basisinfrastructuur die rijkssubsidie ontvangen, namelijk: Het Nationale Ballet, het Nederlands Dans Theater, Introdans en Scapino Ballet Rotterdam. Deze vier hebben ook dit jaar weer een subsidieaanvraag ingediend. De Raad van Cultuur heeft deze vier opnieuw een positief advies gegeven om deze op te nemen in de basisinfrastructuur voor de periode 2017-2020. Deze vier hebben volgens de Raad van Cultuur als taak onderscheidend, grootschalig dansrepertoire te verzorgen. Voor verschillende productiehuizen, die ook sterk actief zijn op het gebied van dans, is er echter minder positief nieuws. Het meest schrijnende voorbeeld, de subsidie voor productiehuis Korzo is volledig ingetrokken.

Adviezen Raad van Cultuur

De Raad van Cultuur adviseert de vier dansgezelschappen wel dat de dansgezelschappen elkaar zoveel mogelijk aanvullen en zo min mogelijk elkaar overlappen, wat volgens de Raad van Cultuur nu wel gebeurd door dezelfde choreografieën op het programma te zetten. Zij roept de dansgezelschappen dan ook op om te streven naar meer onderscheidenheid. Daarnaast roept de Raad van Cultuur op dat de dansgezelschappen hun beleid en profilering op elkaar af te stemmen, zodat er niet langer overlap plaatsvindt.

Talentontwikkeling

De Raad van Cultuur geeft de dansgezelschappen ook een duidelijke expliciete taak mee, namelijk talentontwikkeling ondersteunen. Op het gebied van dansers is deze taak volgens de Raad van Cultuur al genoeg vervuld met bijvoorbeeld de Junior Company. Op het gebied van choreografen daarentegen moeten de dansgezelschappen choreografen begeleiden en jonge choreografen een kans geven. Hoewel de dansgezelschappen deze kerntaak van de productiehuizen hadden overgenomen en dit haar vruchten heeft afgeworpen, wil de Raad van Cultuur nog iets meer samenwerking met de productiehuizen zien op dit gebied zodat er doorstroming plaats kan vinden van fondsgesubsidieerde gezelschappen naar de basisinfrastructuur instellingen.

Culturele diversiteit

Tot slot concludeert de Raad van Cultuur dat dansgezelschappen over het algemeen te weinig beleid schrijven over culturele diversiteit. Dit terwijl de danstaal universeel is. De Raad van Cultuur vindt dat de dansgezelschappen hier meer inspanningen voor moeten doen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld jeugdtheatergezelschappen en filmfestivals, schieten de dansgezelschappen hierin nog steeds volgens de Raad van Cultuur tekort.

 

Bronnen:

 

 

 

Meer inspiratie