Paaldansen erkend als sport

Natasja Jansen, initiator van paaldansschool Chalans Dance is met succes de discussie aangegaan met de Belastingdienst of paaldansen een sport is, en ze heeft de Belastingdienst ervan overtuigd dat paaldansen een officiële sport is. De paaldansschool hoeft nu niet 19 procent aan belastingtarief te betalen, maar 6 procent.

Jansen besloot de discussie aan te gaan toen het kantongerecht in Hoorn en Haarlem zumba en streetdance wel als officiële sport erkende, maar Chalans nog steeds 19 procent aan belasting betaalde. Jansen vindt dat paaldansen, ongeacht de naam of de uitvoering, een vorm van sport is, waarbij spierbeheersing en speciale technieken vereist zijn om het te kunnen uitvoeren.

De Belastingdienst vond het een lastige kwestie en kon daar intern geen goed antwoord op vinden. Ze legde daarom het vraagstuk voor aan het regionale vaktechnische overleg. Zij kwamen tot de conclusie dat paaldansen volledig vergelijkbaar is met Pole-fitness. De technieken die gebruikt worden zijn hetzelfde en hebben hetzelfde doel. Omdat Pole-Fitness binnen het verlaagde tarief valt, behoort paaldansen nu ook tot deze groep.

“Dit is de eerste stap naar erkenning dat paaldansen wel degelijk een sport is, waarbij het draait om spierbeheersing,  kracht, en techniek”, aldus eigenaar Chalans Dance Natasja Jansen.

 

Bron: Chalans