(OLD)Fashion(ed)

(OLD)Fashion(ed) is voorbeeldproject!

Het project (OLD)Fashion(ed), waarmee de Nederlandse Dansdagen wederom ouderen en dans combineert in een spraakmakend discipline overschrijdend project, is geselecteerd als één van de voorbeeldprojecten in het kader van het nieuwe programma The Art of Impact. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Op maandag 1 december presenteerde minister van Cultuur Jet Bussemaker tijdens het congres Cultuur in Beeld het programma The Art of Impact.

Inspiratie

In het project (OLD)Fashion(ed) lieten vier choreografen en vier modeontwerpers zich inspireren door ambachten als metaal bewerken, papierscheppen, strovlechten en stroop maken. Ze creëerden vier dansante modeshows, of vier modieuze choreografieën, met niet geschoolde dansers tussen de 63 en 80 jaar. Deze shows waren afgelopen jaar te zien op FASHIONCLASH Festival en Festival de Nederlandse Dansdagen. Met dit project creëerde De Nederlandse Dansdagen een serie korte werken waarin dans en mode tot elkaar komen in een nieuwe vorm. (OLD)Fashion(ed) plaatst de identiteit van ouderen in het centrum van de danskunst, in de hoop de dominante beeldvorming rondom ouderdom te kantelen en aan te vullen bij een breed publiek.

De Nederlandse Dansdagen

In 2010 zetten de Nederlandse Dansdagen het onderwerp ouderen in de dans op de kaart met het project Lichtjaren waarin oudere gepensioneerde dansers samen met jonge dansers van vooropleidingen dans op de planken stonden. In 2011, 2012 en 2013 werd dit gevolgd door het Europese project Act Your Age, waarin de danskunst als startpunt werd genomen om de dominante beelden met betrekking tot verouderen en ouderdom te bevragen en aan te vullen. In dit project werd veelvuldig samengewerkt met een grote diversiteit aan professionals van onder andere Universiteit Maastricht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa heeft dit project geleid tot veel nieuwe initiatieven waarbij ouderen in de dans een prominente plek krijgen. Het project (OLD)Fashion(ed), waarbij is samengewerkt met Museum aan het Vrijfhof en FASHIONCLASH Maastricht en dat mede mogelijk is gemaakt door het Fonds Cultuurparticipatie, is hier een goed voorbeeld van. "Ouderdom krijgt Danspodium" kopte de Volkskrant en het tv-programma Tijd voor Max nodigde de dansers uit om over hun ervaringen te praten.

The Art of Impact

The Art of Impact geeft De Nederlandse Dansdagen de mogelijkheid om de reikwijdte van (OLD)Fashion(ed) te vergroten, en de kracht van deze werken, de kracht van deze oudere performers, zichtbaar te maken op plekken waar dat niet voor de hand lijkt te liggen. Het geeft de mogelijkheid om samen met de betrokken choreografen en fashiondesigners nieuwe presentatieplekken te vinden voor een nationale tour. Het gesprek met het publiek en het uitwisselen van (kijk)ervaringen krijgen hierin een belangrijke rol.