Introdans presenteert eindresultaat danspilot ‘Ondergedompeld in dans’

Op donderdag 20 maart vindt op de Dr. Martin Luther Kingschool in Denekamp (Overijssel) de eindpresentatie plaats van de unieke danspilot ‘Ondergedompeld in dans’. Deze pilot is een intensieve samenwerking van de educatieve afdeling van Introdans (Introdans Interactie) met de Dr. Martin Luther Kingschool in Denekamp. De pilot is een onderdeel van het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ van de provincie Overijssel.

Pilot ‘Ondergedompeld in dans’

De pilot ‘Ondergedompeld in dans’ ging van start in augustus 2013 en heeft als doel leerkrachten kennis en vaardigheden bij te brengen om invulling te geven aan het leergebied kunstzinnige oriëntatie, in dit geval de danskunst.

Zes leerkrachten van de Dr. Martin Luther Kingschool kregen als introductie een kijkje achter de schermen bij Introdans, waarin ingezoomd werd op (de beleving van) de danskunst. Ze maakten kennis met Introdans en leerden over de dansgeschiedenis en de plaats van de dansgeschiedenis in de maatschappij. Vervolgens kregen zij in vijftien bijeenkomsten coaching van twee docenten van Introdans Interactie.

De leerkrachten werkten samen met hun klas toe naar een danspresentatie. Op donderdag 20 maart laten 149 leerlingen in de eindvoorstelling King of the Ball hun danskunsten zien aan de school, ouders en andere genodigden.

Succesvolle danspilot

Zowel Introdans als de Dr. Martin Luther Kingschool zijn zeer enthousiast over het verloop van de pilot. Annemieke Vervoort, algemeen manager Introdans Interactie: “Vanwege de lengte van de pilot kunnen we dieper op de materie ingaan dan in een reguliere workshop en zijn de leerkrachten aan het einde van de pilot in staat de danskunst op een interactieve manier met hun leerlingen te beleven. Het is een prachtige en vruchtbare manier om vorm te geven aan de missie van Introdans om de danskunst op hoog niveau te presenteren voor een breed publiek.”

Cultuureducatie met kwaliteit

‘Cultuureducatie met kwaliteit’ is een landelijk programma waaraan de provincie Overijssel deelneemt. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit programma richt zich op de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Overijssel.

Meer inspiratie