De Draaiende Derwisjen van Istanbul

Derwisjen Een hand ontvangend naar de hemel gericht, de andere met de handpalm naar de aarde. Zo dansen de derwisjen al eeuwenlang, eindeloos draaiend om hun as om in hun trance het goddelijke met het aardse te kunnen verbinden. De sema is een prachtig ritueel van de Mevlevi, een soefi-orde uit Istanbul.

In de vorige eeuw dreigde dit ritueel van muziek en dans te verdwijnen, als gevolg van een verbod van de grote Atatürk. Sinds de jaren tachtig bloeit het weer als vanouds. Onder leiding van Sheik Nail Kesova heeft de Galata Mevlevi Music & Sema Ensemble zich ontwikkeld tot een van de avant-garde groepen binnen de broederschap. Tijdens het optreden zijn nieuwe composities te horen en herinterpretaties van traditionele mystieke composities.`

Te zien op 4 december 2011 in het Tropentheater