Introdans staat hand in hand. © Mathieu Di Scala

Dansers Introdans hand in hand voor diversiteit

Ook Introdans is geschokt door het zinloze geweld wat gebruikt is tegen twee mannen in Arnhem omdat ze hand in hand liepen. Je moet jezelf kunnen zijn ongeacht je geaardheid, gender, afkomst of kleur. Daarom staat Introdans hand in hand in de regenboogkleuren op de foto van danser/fotograaf Mathieu Di Scala.

Voor Introdans is deze reactie vanzelfsprekend en sluit het naadloos aan bij de waarden van het gezelschap. Naast de Governance Code Cultuur hanteert Introdans de Code Culturele Diversiteit zoals deze is omschreven door het ministerie van OCW. In de praktijk betekent dit dat Introdans zich richt op gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, leeftijd, sekse, seksuele oriëntatie of culturele, etnische en religieuze achtergrond.

Meer inspiratie