Foto Monique Duurvoort | MDDance / Alexander van der Linden Photography

Dansconferentie over zwarte esthetiek in dans en ballet

De Black Achievement Month laat Nederland kennismaken met de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland. Maar wat wordt hiermee bedoelt en hoe wordt die uitgedragen in dans en ballet? Daarom een heuse dansconferentie over de representatie van zwarte esthetiek in dans en ballet. 

Vragen die onder meer aan bod komen zijn: hoe cultureel divers is het aanbod binnen de professionele dans nou echt? Hoeveel ruimte wordt er structureel geboden voor het uitdragen van een anders dan wit perspectief en identiteit? Gaat het ons slechts om de fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid van niet witte dansers/performers op toneel? En is dit voldoende om jezelf met artistiek werk te kunnen identificeren, vertegenwoordigd te zien en kunnen we het theateraanbod dan labelen als inclusief en ‘cultureel divers’?  Doel van de conferentie is om verbinding te zoeken tussen de verschillende belanghebbenden door middel van het uitwisselen van ervaringen en opvattingen, nader tot elkaar te komen en hopelijk tot een paar concrete actiepunten te komen.

TIP: De diversiteit van Het Nationale Ballet

Na de dansconferentie stelt een speciaal samengesteld programma, Dancing Diversity, de diversiteit van Het Nationale Ballet centraal. Het Nationale Ballet heeft dansers van 27 verschillende nationaliteiten en vele verschillende etnische en culturele achtergronden in huis. Zij worden aangetrokken door het brede repertoire van het gezelschap, de grote internationale reputatie, de hoge kwaliteit van de dansers en door het aantrekkelijke multiculturele en bruisende klimaat van Amsterdam.

In de intieme setting van de foyer maak je kennis met een aantal van deze dansers, waaronder Michaela DePrince, Nathan Bhrane, Young Gyu Choi en Daniel Silva vertolken elk op een volstrekt eigen en persoonlijke manier werken van choreografen als Hans van Manen, Krzysztof Pastor, Ted Brandsen, Ernst Meisner en Peter Leung. De dansers komen ook zelf aan het woord en is er gelegenheid voor uitwisseling met het publiek tijdens een Q & A. 

Black Achievement Month

De Black Achievement Month, dit jaar van 29 september t/m 29 oktober in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, behandelt de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland via exposities, debatten, theater, film én dans. Er worden verhalen verteld over de slavernij en de nalatenschap hiervan, maar er wordt ook gekeken naar de toekomst. Zo biedt de Black Achievement Month een podium aan zwarte rolmodellen en de bijzondere prestaties die zij leveren, zoals ster-ballerina Michaela DePrince.

Ga voor meer informatie naar de website van Black Achievement Month: www.blackachievementmonth.nl

Meer inspiratie