Cao Toneel en Dans algemeen verbindend

Cao Toneel en Dans algemeen verbindend verklaard

Met de publicatie in de Staatscourant van 24 april 2017 is de Cao Toneel en Dans 2016-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat alle professionele Nederlandse producenten die toneel- en/of dansvoorstellingen maken, deze cao moeten toepassen voor hun personeel.

Cao-partijen Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Kunstenbond hebben de AVV aangevraagd om de arbeidsvoorwaarden voor de hele toneel- en danssector op een passend niveau te regelen. Zo kan concurrentie op arbeidsvoorwaarden en wildgroei van producties waarbij medewerkers slecht of niet worden beloond, worden bestreden.

De Cao Toneel en Dans heeft met ingang van dit jaar een volledig nieuw, op de sector toegesneden, functie- en loongebouw. De cao bevat ook een bepaling over het inzetten van zzp’ers. Andere belangrijke afspraken zijn de flexibele arbeids- en rusttijden, de ruime boven­­wettelijke mogelijk­heden voor contracten voor bepaalde tijd en passende bepalingen over loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid.

De AVV is een belangrijke stap om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector sterker te maken, een thema waarover de SER en de Raad voor Cultuur onlangs een gezamenlijk advies uitbrachten. Sociale partners gaan nu, mede in het verlengde van dit advies, in overleg over de manier waarop zij een brede naleving van deze cao kunnen stimuleren.

Lees hier de Theater en Dans 2015/2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen in de Staatcourant.

Bron: NAPK

Meer inspiratie