Campagne 'Mag ik deze dans van u' van start

Mag ik deze dans van u?Vandaag is de officiele start van de landelijke campagne 'Mag ik deze dans van u? gericht op 65-plussers. Elk jaar belanden ruim 72.000 ouderen op de Spoedeisende Hulp na een val. Meer bewegen helpt valincidenten voorkomen en de gevolgen van een val te verminderen. En wat is een betere manier van bewegen dan dansen?

Consument en Veiligheid en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) bundelen daarom hun krachten in de campagne 'Mag ik deze dans van u?' Olga Commandeur reist vanaf vandaag door het land om 65-plussers ten dans te vragen en ze uit te nodigen voor één van de vele dansfeesten. Ook zal ze van 19 september tot en met 2 oktober dagelijks verslag uitbrengen van haar tour, in het regionale televisie programma ‘Mag ik deze dans van u?’

In oktober dansmaand worden er door het hele land dansfeesten georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten, dansscholen of ouderenorganisaties. Het doel: zo veel mogelijk 65-plussers aan het dansen krijgen! De feesten zijn toegankelijk voor iedereen, ook familie, vrienden en kinderen zijn welkom. De kalender met alle feesten staat vanaf 1 augustus op: www.magikdezedansvanu.nl