7 vragen aan: Lenneke Scherrewitz

Dansante Taalbeleving Nicole Romijn FotografieLenneke Scherrewitz heeft een methode ontwikkeld waarbij dans, rekenen en taal met elkaar gecombineerd worden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen bewegen en leerprestaties. Kinderen leren makkelijker als een begrip aan een beweging gekoppeld wordt.

Hoe ben je op het idee gekomen en begonnen met de ontwikkeling van dansante taalbeleving?

‘’Ik ben opgeleid tot dansdocent en na een poosje heb ik de overstap naar de kinderopvang en vervolgens hetbasisonderwijs gemaakt. Daar kwam ik in aanraking met kinderen die de taal niet goed beheersen. Voor deze kinderen zijn er speciale programma’s, maar die zijn allemaal vrij passief. Ik heb toen aan de directeur gevraagd om, met mijn dansachtergrond, de lessen meer naar de belevingswereld van de kinderen te trekken. Toen het werd goedgekeurd heb ik mijn ideeën uitgewerkt en het bleek goed te werken. Uiteindelijk ben ik hier in mijn eigen bedrijf begonnen. Ondertussen ben ik niet meer alleen en is er een opleidingsteam en een docententeam. Andere docenten denken mee in de doorontwikkeling en geven cursussen en opleidingen.’’

Waaruit bestaat een les taaldans?

‘’Over het algemeen is de opbouw redelijk hetzelfde als een algemene dansles, alleen de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van de woordenschat. Je begint ook gewoon met een warming-up, maar de manier waarop je er didactisch mee omgaat is het grote verschil. Kinderen moeten bijvoorbeeld leren wat boven, onder en opzij is. Vanaf een tafeltje is dit moeilijk voor te stellen, maar door het daadwerkelijk te doen blijft het veel langer hangen.’’

Tot welke leeftijd kunnen deze lessen gegeven worden?

‘’Op dit moment geven we les aan peuters en kleuters, maar we zijn druk bezig om de methode verder uit te breiden zodat het ook aan kinderen tot en met groep 8 gegeven kan worden. Daarnaast zijn we bezig om deze methode ook voor andere vakken te ontwikkelen, zoals aardrijkskunde en geschiedenis.’’

Op dit moment geeft Studio Swing taaldans en rekendans bij 15 grote kinderopvangorganisaties, 15 brede scholen in Noord en Zuid-Holland en werken 50 organisaties door Nederland met het lespakket voor starters. Wat zijn de resultaten tot nu toe?

‘Tot nu toe is voelbaar en zichtbaar dat door de lessen taaldans en rekendans kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, zich makkelijker durven te uiten, hun woordenschat is vergroot en zelfs de resultaten van de (speciaal voor kleuters) Cito-toets zijn verbeterd. In samenwerking met de gemeente Den Haag GGD/OCW gaan we 100 leidsters opleiden om meer te gaan bewegen met de kinderen, zodat zij de kinderen hierdoor meer kunnen leren over gezondheid, taal, rekenen, bewegen en spelen. We hebben ook subsidie gekregen om taaldans en rekendans in de Krachtwijken te geven in combinatie met het thema gezonde leefstijl.’’

Studenten die beschikken over een mbo/hbo diploma dansdocent, sportdocent, SPH, of PABO kunnen bij Studio Swing de opleiding dansante taalbeleving volgen. De opleiding duurt een dag, krijgen de cursisten in deze ene dag genoeg materiaal mee? Worden er nog vervolgcursussen gegeven of is het naar eigen inbreng?

‘’Deze dag is gemaakt om de handvatten in beperkte mate aan te bieden, zoals hoe je een dansante les via de taalontwikkeling opbouwt. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de taalontwikkeling en sensomotorische ontwikkeling bij jonge kinderen.  Na deze dag ga je het zelf in de praktijk uitproberen en stuur je je lesvoorbereiding en een filmpje van je les naar ons toe en wordt er gekeken of je alle competenties in huis hebt. Als dit het geval is, krijg je je licentie en kan je aansluiten bij het Swing Team. Daarnaast wordt er één keer per jaar een studiedag georganiseerd waar wetenschappers komen spreken en workshops worden gegeven. Op de website komt tevens een inlogmogelijkheid voor alle docenten van Studio Swing zodat iedereen elkaars lessen kan bekijken en ideeën op kan doen. Studio Swing is een soort community zeg maar.’’

Studio Swing werkt momenteel samen met de gemeente Den Haag. Wat moet er nog gebeuren om taaldans en rekendans in het reguliere onderwijsaanbod te krijgen?

‘’Dat is natuurlijk mijn grootste wens en ambitie, maar daar is een omslag in het onderwijs en in de vakopleidingen voor leerkrachten, leidsters, dans- en sportdocenten voor nodig. Het is belangrijk dat we met het Ministerie van OC&W gaan samenwerken en dat leren door dans ‘gewoon’ wordt en tegelijkertijd bijzonder blijft. Omdat het onderwijs er voor kinderen is en omdat leren door dans gewoon leuker is en gemakkelijker gaat.’’

Wat zijn je plannen/dromen voor de toekomst?

‘’We gaan eerst proberen om de methode zoveel mogelijk in Nederland op de kaart te zetten, maar België biedt zich ook al aan, er is al een samenwerkingsverband met Italië en het lespakket gaat binnenkort ook naar Suriname, waar een groep Pedagogiek stagiaires ermee aan de slag gaat. Als de methode uiteindelijk in heel Europa en Amerika wordt gebruikt, zou dat natuurlijk fantastisch zijn! In dat geval kunnen de lessen in Nederland ook in andere talen aangeboden worden.’’

Op 19 oktober is de eerst volgende opleidingsdag tot docent dansante taalbeleving. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

 

Logo Studio Swing 

Meer inspiratie