Fanny Bekx

Door creatieve danstherapie leren omgaan met stress

Fanny Bekx is 24 jaar en alumnus van de opleiding Creatieve Therapie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen, afstudeerrichting Dans- en Bewegingstherapie. Tijdens haar afstuderen heeft ze samen met haar scriptiepartner Naomi Mostert een cursus ontwikkeld, gericht op het leren omgaan met stress en spanning. Deze cursus zal nu worden aangeboden binnen het lopende cursusaanbod van Zuyd Hogeschool. We vragen naar Fanny’s beweegredenen voor de keuzes die ze gemaakt heeft.

Hoe ben je met dans in aanraking gekomen?

Als kind ben ik betoverd geraakt door dans toen ik voor het eerst een balletuitvoering van de Schone Slaapster op de televisie zag. Ik wilde vervolgens het liefst direct zelf beginnen met balletlessen en dit heb ik vervolgens bijna 16 jaar gedaan. Deze danslessen hebben op hun beurt ook mijn interesse aangewakkerd voor andere dansstijlen en -vormen. Ik wilde van alles kunnen proeven!

Waarom ben je naar deze dansopleiding gegaan?

Ik zou de opleiding die ik gedaan heb niet zo zeer een dansopleiding in de traditionele zin noemen. Dans- en Bewegingstherapie staat naar mijn gevoel vooral in het teken van het gebruik van dans als een medium in situaties waar woorden tekortschieten voor mensen. Vooral jezelf uiten door beweging is hier van belang, zonder een grote nadruk op techniek en esthetiek. In mijn ogen is dit een hele pure vorm van dansen/bewegen en deze vorm van lichamelijke expressie heeft altijd een grote aantrekkingskracht op me gehad. Ik ben nieuwsgierig geworden naar het bereik van dans en beweging op het gebied van welzijn en hulpverlening. Mijn opleiding bood de mogelijkheid om dit te onderzoeken.

Hoe typeer jij jezelf als dans- en bewegingstherapeut?

Ik vind het belangrijk om de mensen waar ik mee werk in hun waarde te laten en ze het gevoel te geven dat ze gezien worden. Ik probeer altijd met een open houding en onderzoekend te werk te gaan, waarbij ik veel waarde hecht aan het persoonlijke bewegingsrepertoire van mensen. Ook vind ik het van belang om structuur aan te brengen en in stappen nieuwe wegen en mogelijkheden te verkennen.

Waar haal je jouw inspiratie vandaan?

Voornamelijk uit eigen ervaringen en mijn omgeving, vooral vanuit mijn familie. Daarnaast haal ik inspiratie uit de docenten van de opleiding en uit dans- en theatervoorstellingen.

Dans je zelf nog naast het praktiseren?

Jazeker! Het verstevigt het contact met je eigen lichaam. Dit is denk ik van groot belang om gerichte interventies en observaties te kunnen doen binnen het praktiseren, maar vooral in het kader van zelfzorg is het belangrijk. Naast het bieden van hulverlening aan anderen, blijft het ook altijd van belang om voor jezelf te zorgen.

Wat zijn hoogte- en dieptepunten in je loopbaan tot nu toe?

Een van de grootste hoogtepunten voor mij tot nu toe is toch wel het afstudeeronderzoek en het resultaat ervan geweest. Dat ik de ontwikkelde cursus tot leven mag zien komen binnen Zuyd Hogeschool vind ik ontzettend bijzonder. De vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen op ons afstudeeronderzoek waren overweldigend. Dit is een gebeurtenis die ik niet snel zal vergeten.
Een dieptepunt voor mij betrof vooral het zoeken naar een volwaardige baan als dans- en bewegingstherapeut. Veel werk lijk je zelf te moeten te creëren binnen de dans- en bewegingstherapie. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar het geeft je ook de mogelijkheid om iets te creëren dat echt bij je past.Fanny Bekx

Is er nog leven naast de dans?

Hoewel dans in het vakgebied van dans- en bewegingstherapie natuurlijk een grote rol speelt, is dit niet het enige waarop gefocust wordt. Zo leer je tijdens de opleiding over ondernemen, uiteenlopende methodieken, zelfreflectie, interdisciplinair samenwerken, observeren op verschillende niveaus, etc. Vanzelfsprekend is er ook nog leven naast de dans, echter dans en beweging zal voor mij altijd een essentiële factor blijven naast al het andere. Ik ben ervan overtuigd dat dans en beweging mensen kan helpen bij het beter begrijpen van het eigen functioneren en bovendien een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opdoen van plezierervaring in het dagelijkse leven. Voor mij is dans om deze reden onmisbaar. Het is een natuurlijk element binnen het dagelijkse leven. Je beweegt je letterlijk en figuurlijk door de dag. Als je het zo bekijkt is dans leven en leven dans.

Meer informatie over het afstudeeronderzoek is te vinden op de website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).