Biodanza

Biodanza is een expressief dansprogramma dat gericht is op zelfontplooiing en het verhogen van de levenskwaliteit door middel van vrije dans, muziek (met name new age- en wereldmuziek) en groepservaringen. De naam is afkomstig van het Griekse βίος, ‘leven’, en het Spaanse danza, ‘dans’: 'Dans van het leven'.

Het systeem van Rolando Toro Araneda

Biodanza is ontstaan in Chili. Psycholoog en medisch antropoloog Rolando Toro Araneda (1924-2010) deed in 1965 onderzoek naar de effecten van muziek en dans op psychiatrische patiënten in Santiago. Hij onderzocht daarbij het onbewuste en de verschillende staten van bewustzijn. Tussen 1968 en 1973 begon hij Biodanza te ontwikkelen, toen nog onder de naam van Psychodanza. In de woorden van Toro Araneda was deze nieuwe dansvorm 'een systeem van menselijke integratie en vernieuwing van het organisme, van affectieve heropvoeding en het opnieuw leren van de oorspronkelijke functies van het leven.'  Hij paste dit systeem toe in een psychiatrisch ziekenhuis en het Instituut voor Esthetiek van de Chileense Katholieke Universiteit. Inmiddels wordt Biodanza in meer dan vijftig landen beoefend, waaronder Nederland.

Dansen in het hier en nu

Biodanza beoefen je in een vaste wekelijkse groep waarin wordt gewerkt met muziek, beweging en contact. Soms wordt de stem gebruikt bij de beweegoefeningen. Bij Biodanza gaat het niet om het leren van mooie (dans)passen of mooie bewegingen. Deelnemers laat zich raken door de muziek en zetten dit gevoel om in hun eigen dans. Het gaat dus om de ervaring en volledig in het hier en nu zijn. Deelnemers worden aangespoord om van hun bewegingen te genieten. Het is de bedoeling dat ze zo in contact komen met zichzelf en hun dansgroep.

Door middel van de danssessies, zogenaamde Vivencias, wordt de ontwikkeling van vijf ‘levenslijnen’ gestimuleerd. Deze lijnen zijn vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectie en transcendentie.

  1. Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is belangrijk om vitaal te zijn zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en verlangt in het leven. Vitaliteit voedt blijdschap, levenslust en geeft je het vermogen om levendig (in je) lichaam zijn.
  2. Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder levensaspect, al wordt dat vaak niet erkend. Een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. In Biodanza wordt dit aspect van het leven op zachte wijze herontdekt. Je vermogen tot intimiteit en sensualiteit nemen toe. Seksualiteit begint bij opnieuw leren verlangen en bij het ontdekken en wakker maken van plezier in jezelf.
  3. Creativiteit heeft te maken met hoe je leeft en leven creëert voor jezelf en anderen.
  4. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen.
  5. Transcendentie is het moment waarin je jezelf overstijgt en je verbindt met het grotere geheel. Het is openen naar het totale menselijk potentieel.

Aanmoedigende dansdocenten

De lessen worden gegeven door erkende docenten die een minimaal 4- jarig opleidingstraject achter de rug hebben en zich daarnaast doorlopend bijscholen en specialiseren. In de opleiding leren docenten onder andere om zelf geïntegreerd te bewegen en te leven, hun vermogen om lief te hebben te vergroten en een bekrachtigende en aanmoedigende manier van les geven te ontwikkelen. De opleiding bevat daarnaast biologie, psychologie, filosofie, mythologie, bewegingsleer, muziekleer, didactiek, groepsdynamica, fysiologie en antropologie.

Abonneren op Biodanza