Home » Blogs

Dance Date

Wat vond je goed? Waar wil je heen met deze ervaring? Wat vond je niet fijn? Wat neem je mee? Wanneer voelde je  je kwetsbaar? Dat zijn de vragen die Allies Swinnen de deelnemers van Dance Date stelt. Vijf vragen, voor iedere vinger een.

Goed vinden de jongeren het vertrouwen dat de choreografen in hen stelden, het samenwerken in één groep, het verkennen van hun grenzen. Wat ze meenemen? De kennis en kracht die je bij het maken van een  voorstelling opdoet. Die kun je in het dagelijks leven ook goed gebruiken. En zelfreflectie. Het ontdekken van je passie. Het gewoon een keer hebben meegemaakt.

Frustrerend was dat je op een gegeven moment wel begreep waar de choreografie over ging, maar dat het lichaam nog niet mee wilde werken. Het maken van een solo van drie minuten, die je aan de groep moest laten zien, was misschien nog wel het engste. Een kwestie echter van even doorbijten: ‘Op een gegeven moment kom je in de flow en dan denk je: oei, ik kan het wél!’

Dance Date maakt deel uit van het stimuleringsprogramma Het beste van twee werelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een honderdtal amateurdansers kreeg na een strenge selectie de kans een  voorstelling te maken onder leiding van een professionele choreograaf, waaronder Jiří Kylián, Ed Wubbe, Conny Janssen en Marco Gerris.

Dance Date ging tijdens Holland Dance in première en gaat nu op tournee (zie website HD). Organisatorisch een enorme uitdaging, want ook al tekenen alle dansers een contract, dan nog moet je maar afwachten of ze niet afhaken door de slopende combinatie van voorstellingen, stages en school. Maar voorlopig vinden de jongeren het 100 % waard. Tijdens het Dance Date Debate mogen ze de aanwezige choreografen zelf ook enkele vragen stellen. Of deze ooit moedeloos van hen zijn geworden. Of er dansers door de audities zijn gekomen waarvan ze achteraf dachten: foutje! En een beetje opportunistisch: als ze over twee jaar weer auditie zouden doen, maken ze dan meer kans door de band die tussen choreografen en dansers is ontstaan?

Daarover is Marco Gerris van ISH kort: ‘Nee! Dat doe ik bij mijn eigen dansers ook niet.’ Vol humor: ‘Wie vroeg dat? O ja…’

Dans Magazine - Joost Groeneboer