HISTORIA - Revisited

HISTORIA is een reis die zich uitstrekt over de Middellandse Zee tussen verschillende culturen, talen en beschavingen. Je wordt meegenomen in een persoonlijke zoektocht naar bevrijding langs verleden, heden en toekomst. Hierin vindt men een eeuwige worsteling tussen de materiële en spirituele wereld. "Mag ik mijzelf zijn?" vraagt de reiziger zich steeds opnieuw af. Geconfronteerd met de obstakels en spelregels die anderen steeds bepalen. Elke stap die je zet heeft directe consequenties voor de situaties waarin je terechtkomt. In HISTORIA volgen tijd, plaats van handeling en situatie elkaar in snel tempo op. Het hoofdpersonage gaat er echter doorheen als Odysseus, die constant zijn weg vervolgt en aan een nieuw avontuur begint.

Issam Zemmouri is choreograaf en danser met een unieke stijl. Door hedendaagse dans, fysieke expressie en sterke beeldende elementen met elkaar te combineren weet hij gevoelige onderwerpen aan te spreken, waar woorden tekortschieten. Met zijn unieke fysieke en beeldende taal, weet hij de ruimte en het personage steeds onverwacht om te vormen tot een nieuwe beleving. Hij is meester in het werken met objecten, die keer op keer de perceptie van de toeschouwer uitdagen. Zemmouri volgde danstrainingen in Marokko en Frankrijk, is sinds ruim vijf jaar gevestigd in Nederland en een vaste speler bij ZID. Issam was tevens een actieve deelnemer aan het trainingstraject FATE (Future Academy on Tour in Europe). In het kader van dit traject heeft hij een training gevolgd in diverse dans- en theatertechnieken alsmede in diverse organisatorische vaardigheden. Ondanks zijn – door de jaren heen ontwikkelde visuele beperking – onderneemt hij al het mogelijke om zijn ambities waar te maken.

Datum: 

13 jul '24

Organisator: 

ZID Theater

Plaats: 

Amsterdam