Cie Sur Mundo auditie

Dansonderzoek Hybrid Languages Cie Sur mundo Amsterdam.

MELD JE AAN: Learning & exchange dansonderzoek Hybrid Languages Cie Sur mundo Amsterdam.

Intake 29 maart

Moderne dansers en performers opgelet! Wil je meedoen aan een learning & exchange dansonderzoek? Meld je dan aan voor de intake van het project Hybrid Languages, dat nu begint aan de zesde fase.

Het learning & exchange dansonderzoek is verdeeld over een aantal fulltime periodes: 30 maart - 7 april; 15 - 19 mei en 5 - 9 juni. In juni vinden een paar presentaties plaats. Het project dat onder auspiciën staat van de Nederlandse ambassade, speelt zich voor een deel af in Argentinië en voor een deel in Nederland.

Uitnodiging aan kandidaten

Onze uitnodiging geldt voor professionele en gemotiveerde dansers van alle leeftijden en achtergronden met speciale belangstelling voor Argentijnse tango (of Latijns-Amerikaanse ritmes), en met interesse in:

-artistieke en choreographische processen

-danstaal

-beweging-onderzoekend bezig zijn

-dramaturgie

-gebruik van improvisatie.

De intake vindt plaats op vrijdag 29 maart, op basis van uitnodiging.

 

Hoe meld je je aan?

Je kunt je aanmelden door je motivatie, CV (max 2 A4), foto en 2 videolinks te sturen aan artdirector@elsurmundoproject.nl.

Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van €200,-.

 

Wat is Hybrid Languages?

Dit voorjaar gaat de zesde en laatste fase van Gabriela Zuarez’ project Hybrid Languages van start. In dit project learning & exchange onderzoekt dramaturg-choreograaf Gabriela Zuarez met een aantal dansers hoe je kunt komen tot een nieuwe bewegingstaal vanuit moderne dans en theater, improvisatie en het gebruik van populaire en lokale dans en de 'tangotradities'.

Het project dat onder auspiciën staat van de Nederlandse ambassade, speelt zich voor een deel af in Argentinië en voor een deel in Nederland. Kijk de vorige informatie op de website van Cie Sur Mundo (voor een groot deel Engelstalig): http://www.elsurmundoproject.nl/en/hybrid-languages-project.

Hybrid Languages kent een serie van residenties, workshops en labs op verschillende openbare en andere locaties in Amsterdam en Buenos Aires sinds 2017. Hybrid Languages zal de kern vormen voor een vervolgproject in 2020.

Wil je meer weten over de inschrijfprocedure of de inhoud van het dansonderzoek? Neem dan contact op met Gabriela Zuarez, telefoon 06 402 38564, e-mail artdirector@elsurmundoproject.nl.

 

OPEN CALL:
Learning & exchange dance research Hybrid Languages ​​Cie Sur mundo Amsterdam.
Intake March 29.

To modern dancers and performers! Those who will be interested in the learning & exchange dance research Hybrid Languages/ Phase6 must register for the intake. The learning & exchange dance research will take through the periods: March 30 - April 7; May 15 - 19 and June 5 - 9. The closure will present a couple of open presentations in June. The project, which is under the auspices of the Dutch embassy, is taking place partially in Argentina and partially in the Netherlands.

Invitation to candidates

We invite professional and motivated dancers of all ages and backgrounds with a special interest in Argentine tango (or with Latin American rhythms) as well interest in:
-artistic and choreographic processes
-dance language
-movement research

-dramaturgy
-improvisation
 

The intake will take place on Friday, March 29, based on invitation.
 

Registration and bookings

You can registrate for this audition by sending your motivation, CV (max. 2 A4), photo and 2 video links at artdirector@elsurmundoproject.nl.
Contribution-fee: euros 200.

About Hybrid Languages

The sixth and final phase of the Hybrid Languages ​​project will start this spring. In this learning & exchange project, dramaturge choreographer Gabriela Zuarez investigates with a number of dancers how you can arrive at a new movement language from modern dance and theater, improvisation and the use of popular and local dance and the 'tango traditions'.
The project, which is under the auspices of the Dutch embassy, ​​takes place partly in Argentina and partly in the Netherlands. Check the previous information on the website of Cie Sur Mundo (largely in English): http://www.elsurmundoproject.nl/en/hybrid-languages-project.

Hybrid Languages is being developed during a series of residences, workshops and labs at various public and other locations in Amsterdam and Buenos Aires since 2017. Hybrid Languages ​​will form the core of the follow-up project in 2020. Do you want to know more about the registration procedure or the content of the dance research? Then contact Gabriela Zuarez, telephone 06 402 38564, e-mail artdirector@elsurmundoproject.nl.

 

Datum: 

29 mrt - 9 jun '19

Organisator: 

Cie Sur Mundo

Plaats: 

Amsterdam